Cr茅茅 le 26/05/2021
Isami Aldini
H么j么 Miyoko
Kurokiba Ry么
Sadasuka Nao
Hayama Akira
Mito Ikumi
Inui Hinako
Nakiri Alice
Shinomiya Kojir么
D么jima Gin
Takumi Aldini
Sakaki Ry么ko
Yoshino Yuki
Isshiki Satoshi
Tadokoro Megumi
Arato Hisako
Yukihira J么ichir么
Kurase Mayumi
Nakiri Erina
Yukihira S么ma

TOP 20 Food Wars

Quel est ton personnage pr茅f茅r茅 ? 馃崪

  Top Complet Pr茅voir entre 36 et 72 votes pour finir ton Top du 1er au dernier
  Top 3 Pr茅voir environ 30 votes pour juste faire ton podium

G茅n茅ration de ta TopList