Top 10 🏆 Naruto

Quel est le personnage le plus fort ? 💪

🥇 Naruto
🥈 Madara
🥉 Hashimara
4
Minato
5
Sasuke
6
Jiraya
7
Gaï
8
Itachi
9
Hagoromo
10
Kakashi