Top 10 🏆 Naruto

Quel est le personnage le plus fort ? 💪

🥇 Hagoromo
🥈 Madara
🥉 Sasuke
4
Minato
5
Itachi
6
Naruto
7
Hashimara
8
Jiraya
9
Kakashi
10
Gaï