Top 10 🏆 Naruto

Quel est le personnage le plus fort ? 💪

🥇 Minato
🥈 Sasuke
🥉 Hagoromo
4
Itachi
5
Hashimara
6
Madara
7
Jiraya
8
Naruto
9
Kakashi
10
Gaï