Top 10 🏆 Naruto

Quel est le personnage le plus fort ? 💪

🥇 Madara
🥈 Naruto
🥉 Hashimara
4
Sasuke
5
Minato
6
Itachi
7
Jiraya
8
Gaï
9
Hagoromo
10
Kakashi