Votre classement

Après 0 votes

1 - Naruto
2 - Hashimara
3 - Madara
4 - Minato
5 - Jiraya
6 - Kakashi
7 - Sasuke
8 - Itachi
9 - Hagoromo
10 - GaΓ―