🥇 Naruto
🥈 Jiraya
🥉 Minato
4 - Kakashi
5 - Madara
6 - Itachi
7 - Hashimara
8 - Sasuke
9 - Hagoromo
10 - Gaï