Votre classement

Après 0 votes

1 - Naruto
2 - Kakashi
3 - Minato
4 - Jiraya
5 - Madara
6 - Sasuke
7 - Hashimara
8 - Hagoromo
9 - Itachi
10 - GaΓ―