Votre classement

Après 22 votes

1 - Jiraya
2 - Sasuke
3 - Naruto
4 - Hagoromo
5 - Kakashi
6 - Hashimara
7 - Madara
8 - Minato
9 - GaΓ―
10 - Itachi