🥇 Gaï
🥈 Naruto
🥉 Minato
4 - Sasuke
5 - Hashimara
6 - Madara
7 - Jiraya
8 - Itachi
9 - Kakashi
10 - Hagoromo