Votre classement

Après 0 votes

1 - Naruto
2 - Kakashi
3 - Jiraya
4 - Madara
5 - Hashimara
6 - Minato
7 - Sasuke
8 - Itachi
9 - Hagoromo
10 - GaΓ―