Votre classement

Après 19 votes

1 - Minato
2 - Naruto
3 - Kakashi
4 - Sasuke
5 - Madara
6 - Jiraya
7 - Hashimara
8 - Itachi
9 - Hagoromo
10 - GaΓ―