Votre classement

Après 21 votes

1 - Madara
2 - Hashimara
3 - Minato
4 - Jiraya
5 - Kakashi
6 - Sasuke
7 - Naruto
8 - Itachi
9 - Hagoromo
10 - GaΓ―