Votre classement

Après 22 votes

1 - Naruto
2 - Madara
3 - Minato
4 - Hashimara
5 - Jiraya
6 - Kakashi
7 - Sasuke
8 - Itachi
9 - GaΓ―
10 - Hagoromo