🥇 Kuroro Lucifuru
🥈 Feitan
🥉 Shizuku
4 - Nobunaga
5 - Hisoka
6 - Karuto
7 - Sharnalk
8 - Machi
9 - Franklin
10 - Omokage
11 - Phinks
12 - Uvôguine
13 - Korutopi
14 - Bonorenof
15 - Pakunoda