🥇 Kuroro Lucifuru
🥈 Feitan
🥉 Nobunaga
4
Hisoka
5
Machi
6
Omokage
7
Phinks
8
Franklin
9
Karuto
10
Shizuku
11
Bonorenof
12
Sharnalk
13
Uvôguine
14
Korutopi
15
Pakunoda