Votre classement

Apr猫s 43 votes

1 - Kuroro Lucifuru
2 - Feitan
3 - Hisoka
4 - Shizuku
5 - Karuto
6 - Nobunaga
7 - Sharnalk
8 - Uv么guine
9 - Phinks
10 - Franklin
11 - Omokage
12 - Bonorenof
13 - Korutopi
14 - Machi
15 - Pakunoda