Votre classement

Apr猫s 43 votes

1 - Nobunaga
2 - Machi
3 - Hisoka
4 - Feitan
5 - Pakunoda
6 - Sharnalk
7 - Uv么guine
8 - Kuroro Lucifuru
9 - Franklin
10 - Shizuku
11 - Karuto
12 - Bonorenof
13 - Phinks
14 - Korutopi
15 - Omokage