Votre classement

Apr猫s 6 votes

1 - Karuto
2 - Sharnalk
3 - Phinks
4 - Omokage
5 - Shizuku
6 - Kuroro Lucifuru
7 - Feitan
8 - Hisoka
9 - Nobunaga
10 - Uv么guine
11 - Korutopi
12 - Bonorenof
13 - Franklin
14 - Machi
15 - Pakunoda