Votre classement

Après 20 votes

1 - Nekomamushi
2 - Inuarashi
3 - Kinemon
4 - Kawamatsu
5 - Ashura Doji
6 - Kiku
7 - Raizo
8 - Kanjuro
9 - Denjiro