🥇 Nobunaga
🥈 Kuroro Lucifuru
🥉 Hisoka
4 - Feitan
5 - Sharnalk
6 - Machi
7 - Shizuku
8 - Karuto
9 - Phinks
10 - Omokage
11 - Uvôguine
12 - Franklin
13 - Bonorenof
14 - Korutopi
15 - Pakunoda