Top 15 🏆 Demon Slayer

Quel est ton personnage préféré ? 📿

🥇 Giyu Tomioka
🥈 Tanjiro Kamado
🥉 Kyojuro Rengoku
4
Inosuke Hashibira
5
Zenitsu Agatsuma
6
Nezuko Kamado
7
Shinobu Kocho
8
Sakonji Urokodaki
9
Sanemi Shinazugawa
10
Kanao Tsuyuri
11
Muichiro Tokito
12
Muzan Kibutsuji
13
Tengen Uzui
14
Mitsuri Kanroji
15
Gyomei Himejima