Top 19 🏆 Jujustu Kaisen

Quel est ton personnage préféré ? 🪁

🥇 Satoru Gojo
🥈 Sukuna
🥉 Megumi Fushiguro
4
Yuji Itadori
5
Toge Inumaki
6
Nobara Kugisaki
7
Panda
8
Todo Aoi
9
Maki Zenin
10
Kento Nanami
11
Utahime Iori
12
Miwa Kasumi
13
Masamichi Yaga
14
Shoko Ieiri
15
Zenin Mai
16
Nishimiya Momo
17
Akari Nitta
18
Kiyotaka Ijichi
19
Kokichi Muta